Buddhismus

Jako buddhismus dnes označujeme vše, co se během 2500 let vyvinulo z učení indického prince Gautama Siddharty. Pohnut lidským utrpením, opustil Siddharta palác i své blízké a předsevzal si, že najde způsob jak osvobodit sebe i všechny bytosti od strasti. Při svém hledání následoval nauky mnoha učitelů tehdejší doby, ale shledal, že jejich cesta nevede až k nejzasšímu cíli. Proto se rozhodl, že se vydá vlastní cestou. Prováděl různé asketické praktiky, ale ani ty nepřinesly očekávaný výsledek. Nakonec se ponořil do hluboké meditace a dosáhl osvícení. Od této chvíle je nazýván Buddha Šákjamuni - "Probuzený mudrc z rodu Šákjů".

Buddha vyučoval cestu, která vede k osvobození. Učil, jak objevit skutečnou povahu všech věcí a vykořenit tak příčiny strádání. Své učení - Dharmu - rozdělil podle zdatnosti svých žáků do tří směrů - "prostředků či vozů" (skt. jána).

    Hinajána neboli "Menší vozidlo", také nazývána Theravada ("Učení starších"), využívá meditaci a čistou morálku, aby odstranila nevědomost, příčinu veškerého utrpení. Hlavní filosofií je neubližování.

    Mahajána doslova "Velké vozidlo" klade důraz na rozvoj soucitu a lásky. Osvícení se stává prostředkem, jak pomoci ostatním bytostem od utrpení.

    Vadžrajána neboli "Diamantová cesta" je odnož mahajány, která používá zvláštních forem meditace - vizualizace, mantry, aj. Učí, že na cestě k probuzení může být využita každá životní situace.

Z rozsáhlého Buddhova učení vzniklo mnoho buddhistických tradic, které se postupem času rozšířili do mnoha zemí a často do sebe pojaly mnohé místní zvyky. Indické prvky učení však zůstaly vždy ústřední. V Indii buddhismus kvetl až do 12-13.století, kdy ho nájezdy muslimů vypudily ze země. Buddhismus se tak rozšířil do celé Asie, od Řecka až po Japonsko. Dnes se v různých podobách nachází na celém světě.

Do Tibetu pronikl buddhismus v 3.století, potom v 7. století a tantrický buddhismus přinesl v 8.století Guru Rinpočhe (Padmasambhava).


nahoru
Kagyu Samye Dzong - naposledy upraveno 31. ledna 2002

Email: samyedzong@email.cz

Home