Guru Rinpočhe

Sedmiřádková modlitba

HUNG orgjen jül kji nup čang tsam
pema gesar dong pola
ja tsen čok ki ngödrup ně
pema jungne še su drak
kor du kandro mang pö kor
kje kji dže su dak drup kji
čin dži lap čir šek su söl
GURU PEMA SIDDHI HUNG

OM AH HUNG BENDZA GURU PEMA SIDDHI HUNG

ge wa di ji ňur du dag
orgjen pema drup džur ne
dro wa či kjang ma lü pa
de ji sala gö par šog

*****nahoru
Kagyu Samye Dzong - naposledy upraveno 31. ledna 2002

Email: samyedzong@email.cz

Home