Kagyu linie

Kagyu

Kagyu (Kagjü) je jedna ze čtyř hlavních škol tibetského buddhismu. Dále se dělí na čtyři větší a osm menších linií. Její kořeny lze vystopovat do časů Buddhy Šákjamuniho, od kterého nepřerušeně pokračuje až dodnes. Zvláštní Kagyu tradice se odvozuje od indického mistra Tilopy, který obdržel všechny nauky přímo od Dordže Čhanga, tantrického aspektu Buddhy Šákjamuniho. Tilopa předal učení Naropovi a ten dále Marpovi, který ho přinesl do Tibetu. Marpa předal všechny pokyny svému přednímu žákovi Milaräpovi a ten zase Gampopovi, který sloučil učení škol Kadampa a Kagyu.

Gampopovi hlavní žáci dali vzniknout čtyřem velkým tradicím uvnitř Kagyu:
Karma Kagyu založil Düsum Khyenpa, první Karmapa.
Dakpo Gomtsul založil Tshal Kagyu,
Barom Dharma Wangčhuk zase Barom Kagyu a
Phagmo Drupa Gyalpo dal vzniknout Phadru Kagyu linii.

Phadru Kagyu škola se dále rozvinula do:

  Drikung Kagyu (založená Drikung Jigten Sumgön Gönpo),
Taglung Kagyu (založil Taglung Thangpa Tašhi Pal),
Trophu Kagyu (založil Gyaltsa Rinpočhe a Künden Tsangpa Repa),
Mar Kagyu (založil Choje Marwa Druptop),
Yamzang Kagyu (založil Yamzang Choje),
Drug Kagyu (založil Tsangpa Yešhe Dordže),
Šhugseb Kagyu (založil Nyephu Gyergön Čhenpo) a
Yel Kagyu (založil Yelphukpa).

Kagyu znamená "tradice ústního přenosu". Učení se předává přímo z učitele na žáka. Někdy se této linie též říká "linie praxe", protože důraz je kladen nikoliv na teoretické znalosti, ale na osobní výcvik a praxi.


nahoru
Kagyu Samye Dzong - naposledy upraveno 31. ledna 2002

Email: samyedzong@email.cz

Home