Buddha Šákjamuni

Tibetský buddhismus

Do Tibetu se buddhismus dostal v 7. století pod záštitou královské rodiny. Plně se rozvinul teprve v 8. století zásluhou buddhistického učence Šantarakšity a velkého duchovního mistra Padmasambhavy. V tomto období, které se nazývá "první šíření" buddhismu, byl postaven první klášter Samye a přeloženy mnohé buddhistické texty. Došlo také ke sloučení tří proudů Buddhova učení ( hínajány , mahajány a vadžrajány). Doba rozkvětu byla však za krále Langdarmy vystřídána pronásledováním a úpadkem. Tradice raného období dnes uchovává pouze nejstarší škola tibetského buddhismu Nyingma (Ňingma).

V 11. století následovala vlna "druhého šíření". Obnovili se vztahy s indickými mistry a začaly vznikat nové školy a tradice. Velký učenec Atíša vytvořil očistné hnutí Kadampa, která se později stalo hlavním zdrojem pro školu Gelug. Marpa přinesl do Tibetu učení Kagyu linie a přibližně ve stejnou dobu byla založena Sakya. Po zániku buddhismu v Indii se Tibet stal jediným místem, kde se zachovalo učení v celém rozsahu a nezměněné podobě až do současnosti.

Nyingma, Kagyu, Sakya a Gelug jsou nejvýznamější školy tibetského buddhismu a dále se dělí na množství řádů a podškol. Každá má svého duchovního vůdce a vlastní styl výuky a praxe.

  Nyingmapa (doslova "Stará") se také nazývá "řád červených čepic". Vznikla v první vlně šíření buddhismu. Nejvýznačnější postavou tohoto řádu je Guru Rinpočhe, který v předtuše budoucího stíhání buddhistů za krále Langdarmy ukryl množství vadžrajánových textů. Terma - jak se ukrytému textu říká, bude objevena tehdy, až dozraje čas k jejímu pochopení. Hlavní učení Nyingmapy je DZOGČHEN - velká dokonalost.

Sakyapa nese své jméno podle kláštera Sakja ("Šedá země"), jihozápadně od Žhigace. Tato škola získala na krátkou dobu i světskou moc nad Tibetem. Hlavním učením je LAMDRE - cesta a výsledek. Hlavou linie je Sakya Tričhen Rinpočhe.

Gelugpa ("Škola cnostných tradic") byla založena ve 14.století Tsong Khapou (Congapa), který navázal na učení řádu Kadampa. Gelugpě se podle porývek hlavy říká "řád žlutých čepic". Mezi známé postavy této školy patří Pančhenlama a Dalajlama, který je zároveň světským vládcem Tibetu. Titul - dalajlama (doslova "oceán moudrosti") udělil 5. Dalajlamovi mongolský chán. Dnešní, v pořadí již 14. Dalajlama Tändzin Gjamccho, se od roku 1959 zdržuje v Indii.

Kagyupa se v Tibetu ujala díky Marpovi, který ji přinesl z Indie; na jeho počest se jí říká Marpa Kagyu. Další linii řádu Kagyu přinesl Čhungpo Naldžor. Této linii se říká Šhangpa Kagyu. Více informací naleznete na stránce Kagyu.

Po vpádu Číny do Tibetu, kdy musela většina lamů uprchnout, se začal tibetský buddhismus šiřit do celého světa.


nahoru
Kagyu Samye Dzong - naposledy upraveno 31. ledna 2002

Email: samyedzong@email.cz

Home