Programy na podporu Tibetu a Tibeťanů

1. Podpora tibetské dětské SOS vesničky v Dharamsale
Cílem programu je finančně podporovat Tibetskou dětskou SOS vesničku v Dharamsale (Tibetan Children Village Dharamsala), kde žijí a učí se tisíce dětí - sirotků, polosirotků, dětí tibetských exulantů i dětí, které jejich tibetští rodiče poslali do Indie na výchovu v prostředí tradiční tibetské kultury a v podmínkách svobodného a demokratického světa. Program koordinuje Nadační fond Potala.

2. Podpora studia tibetských studentů v České republice
Cílem programu je umožnit studium jednoho nebo několika studentů z tibetských exilových komunit na vysoké škole v České republice. Studijní obor bude zvolen s ohledem na praktickou použitelnost přímo v Tibetu např. geologie, stavebnictví, medicína apod. Zájemce o studium vybírá Úřad pro školství tibetské exilové vlády v Dharamsale. Program koordinuje Nadační fond Potala.

3. Podpora bývalých politických vězňů
Cílem programu je finančně podporovat bývalé politické vězně, kterým se podařilo po opuštění vězení utéci z Tibetu do exilu. Tito lidé potřebují pomoc při zajištění práce a bydlení. Spolupráce v Dharamsale je navázána přímo s tibetskou exilovou vládou a nevládním hnutím bývalých politických vězňů Gu-ču-sum. Program koordinuje Občanské sdružení LUNGTA.

4. Podpora školy pro nevidomé ve Lhase
Cílem programu je finančně podporovat provoz školy pro nevidomé děti. Finanční prostředky jsou použity nejenom na provoz, ale také na nákup učebních pomůcek a zlepšení podmínek výuky. V Tibetu je asi 2450 základních škol, z toho pouze 451 financuje čínská vláda. Ostatní školy nedostávají žádné dotace a nejsou ani náležitě vybaveny. Program koordinuje Občanské sdružení LUNGTA.

5. Podpora tibetských klášterů
Cílem programu je finančně podporovat tibetské kláštery, které jsou po staletí součástí tibetského života. Drtivá většina klášterů v Tibetu byla zničena a dnes se jen pomalu obnovují. Program zahrnuje podporu jak klášterů v Tibetu (např. klášter Cchurphu), tak i klášterů v tibetských exilových komunitách (např. klášter Khandro rinpočhe v severní Indii). Program koordinuje Občanské sdružení STOOSM.

6. Podpora tibetských mnichů a mnišek
Cílem programu je finančně podporovat mnichy a mnišky, kteří byli donuceni utéci z Tibetu do exilu zejména v Indii, bez ohledu na to, do jakého kláštera nebo k jaké škole patří. Spolupráce v Dharamsale je navázána s úřadem pro náboženství a kulturu tibetské exilové vlády. Program koordinuje Občanské sdružení STOOSM.Prosím kontaktujte zmíněné organizace nebo naše centrum předtím než zašlete příspěvky. Uvedené adresy nebo čísla účtů se mohou měnit !!!Nadační fond Potala
Horovo nám 3
180 00   Praha 8

tel. 02-6834834
e-mail: potala@seznam.cz

bankovní spojení:   
Česká spořitelna Praha 8, Na hrázi 121
číslo účtu: 2631655-088/0800
var. symbol:  111 pro dětské vesničky
   222 na podporu studentů


Občanské sdružení LUNGTA

tel. 02-2315098
e-mail: lungta@ecn.cz

bankovní spojení:    Česká spořitelna Praha 1, Dlouhá 33
číslo účtu: 1937135339/0800
var. symbol (pro Gu-ču-sum): 333
var. symbol (škola pro nevidomé): 999


Občanské sdružení STOOSM
Karma Tegsum Čhöling Praha
c/o Jan a Helena Komrskovi
Nad Šárkou 87
182 00    Praha 8

tel. 02-6885473


nahoru
Kagyu Samye Dzong - naposledy upraveno 31. ledna 2002

Email: samyedzong@email.cz

Home