Tara Rokpa terapie

Navzdory technickému pokroku a materiálnímu zabezpečení, které nabízí moderní společnost, se necítíme šťastní ani spokojení. Jsme odcizení od druhých i od sebe samých. Naše vlastní životy nám utíkají pod rukama a než se nadějeme stáří klepe na dveře. Potřebujeme se zastavit a uvolnit se. Potřebujeme najít chvíli, kde bychom si odpočinuli a zhojili utržené rány: zklamání, bolest, smutek - stavy, které jsou nám tak důvěrně známé.

Dr. Akong Tulku Rinpočhe si byl vědom toho, že ne všichni, kdo touží zlepšit svůj život, chtějí následovat nějaké náboženství. Proto sestavil takový systém, kterým může projít každý, věřící i ateista. Spojením poznatků západní psychologie a metod východních nauk vznikla jednoduchá a účinná cvičení. Klíčovým bodem je rozvoj láskyplného vztahu k sobě i k okolí.

Tara Rokpa terapie obsahuje tyto techniky:

1. Učit se relaxovat
Zahrnuje relaxační a vizualizační cvičení, jednoduchou masáž a malování. Hlavním cílem je naučit se relaxovat.

2. Zpátky k začátkům
Základem je zkoumání svého života. Terapie zahrnuje psaní deníku, relaxační a vizualizační cvičení, jednoduchou masáž. I zde se pracuje s malováním a dalšími materiály např. s hlínou. Meditací nad pěti prvky (oheň, země, voda, vzduch a prostor) se snažíme porozumět sami sobě. Účastníci se schází jednou týdně. Celý proces trvá asi dva roky a vrcholí týdením výcvikem s prožitím narození.

3. Krocení tygra
Volně navazuje na dvouleté Zpátky k začátům. Věnuje se rozvoji soucitu a prohlubování našeho pochopení. Všechna cvičení i celá terapie jsou popsány v knize Krocení tygra. Projít celým výcvikem trvá asi jeden rok.

4. Šest světel, šest říší
Nám umožní podívat se hlouběji na zasuté a zakořeněné vzorce jednání a myšlení. Prozkoumávají se negativní emoce, jejich následky i způsob, jak je změnit.

5. Soucit
Daší dvouletý kurs věnovaný pěstování soucitu a tomu, jak soucítění vnést do života a vztahů.


nahoru
Kagyu Samye Dzong - naposledy upraveno 31. ledna 2002

Email: samyedzong@email.cz

Home